ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
รับสมัครทุน 60

ขอเชิญส่งบทความ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 25 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
International Conference

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559
รับปริญญา 2559

ขอเรียนเชิญปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559
ปฐมนิเทศ น.ศ.2559

ขอเชิญเข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 (รอบที่ 2)
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2559

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
ประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
สมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

ชมบรรยายย้อนหลัง "Digital Entrepreneur 4.0 จุดเริ่มต้นของโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจ"
Digital Entrepreneur 4.0

กำหนดการลงทะเบียนแบ่งชำระค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ผ่อนชำระ 2559    1 2 3 4 5  ...     


 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th