การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Conference 2558

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “GRADUATE RANGSIT GAMES”
GRADUATE RANGSIT GAME

สัมมนาเชิงปฎิบัติการและระดมสมอง
สัมมนา

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Conferrence 2555

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 “GRADUATE RANGSIT GAMES”
“GRADUATE RANGSIT GAMES”

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2555 วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
งานวันแม่ 2555

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 “GRADUATE RANGSIT GAMES”
กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
งานวันแม่ 2554

การสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรฯ" ณ วันที่ 21-22 มีนาคม 2554
กิจกรรมการสัมมนาต่างๆ ของวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 Set 1    1     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th