เรื่อง :  ขอเชิญสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
 
           

ขอเชิญสมัครขอรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 ของ สำนักงาน ก.พ. ที่เว็บไซด์ http://survey.ocsc.go.th/rsc

 
  

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th