เรื่อง :  ขอเรียนเชิญปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559
 
           

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเรียนเชิญนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00-18.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

 
  

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th