เรื่อง :  กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “GRADUATE RANGSIT GAMES”
 
           
บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
 
          เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์เอกชาต สมพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ “Graduate Rangsit Games” ครั้งที่ 15 ที่ Blu-o สยามพารากอน โดยมี ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่เข้าแข่งขัน และมาเชียร์เพื่อนๆ กว่า 200 คน
 
          ผลการแข่งขัน ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้แก่ ทีม เมืองเอก 1 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมืองเอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ ทีม MAEP 3 จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ ทีม MAEP 2 จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และรางวัล บู้บี้ ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ทีม 001 จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
 
          ประเภทบุคคล รางวัลคะแนนสูงสุด ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แก่ นายสุพจน์ ฉิมเพ็ชร์ จากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รางวัลคะแนนสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัลจาก รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้แก่ นส.กิ่งฟ้า สว่างภพ จากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รางวัลบู้บี้ ชาย ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นายเชง อนวัชการ จากหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  และรางวัลบู้บี้ หญิง ถ้วยรางวัลจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ นส.อธิษฐาน เกียรติไพศาล จากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 
          นอกจากนั้น ในระหว่างการแข่งขัน ยังมีการจับรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการหลักสูตร เช่น โทรทัศน์ LED กล้องถ่ายรูปดิจิตอล พัดลม แฟลชไดร์ iPod shuffle และโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เสื้อ จาก บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเสื้อ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 15 สนับสนุนโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทุกคน

                      

 

                      

 

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                        

 

 

                       

 

                                         คลิ๊ก ดาว์นโหลดไฟล์เพิ่มเติม

 

 
  

[ ปิดหน้านี้]สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th