อัตราค่าธรรมเนียม
 
ดาวน์โหลด : อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา 2559 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา 2558 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2557 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 Download
อัตราค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 Download
 
 
  

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ
4001-4005
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
อาคาร T.S.T. ชั้น 21 เขตจตุจักร
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5854-8
โทรสาร. 0-2617-5859
วันอังคาร - วันศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)

 

สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5508
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th