ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 รายละเอียดเพิ่มเติม ..
ขอเชิญสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งบทความ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 25 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559
ขอเรียนเชิญปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
แหล่งนำเสนองานวิจัย
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
คำอธิบายรายวิชา ENL 600 และ ENL 601
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1-2/2559 และ ภาค S/2560
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th